Move on

In de psychologie noemen ze hoeveelheid tijd die je nodig hebt om emotioneel te herstellen en voort te kunnen gaan de refractory period. (Er is ook een lichamelijke refractory period, maar dat is iets helemaal anders.)

Kleine frustraties, zoals afgesneden worden op de weg of ruzie krijgen met je partner, kunnen enkele minuten of uren duren om te herstellen. Sommige gebeurtenissen kunnen echter maanden, jaren of langer duren. Sommige gebeurtenissen draag je nog altijd mee.

Daarom is het belangrijk om emotioneel flexibel te zijn, als je vooruit wilt. In een basketwedstrijd heb je geen tijd om te foeteren als je een kans gemist hebt. Je moet onmiddellijk terug gefocust zijn op de verdediging en de volgende stap.

Hetzelfde geldt op je werk. Het is gewoon tijdverlies om gebeurtenissen te blijven herhalen in je hoofd of gesprekken opnieuw te voeren. Dat piekeren verlengt enkel de refractory period. Bovendien blijf je de emoties van de ervaring reconstrueren, zonder de emoties te reguleren. Je blijft ter plaatse trappen.

Hoe minder je vasthoudt aan fouten of pijnlijke ervaringen, sneller je de trein terug op de rails kan zetten. Vaak volstaat het om gewoon te kijken naar wat je uit die ervaring kan leren en de rest achter je te laten.

Leren is vooruitgaan. Is veranderen. Als je van iedere ervaring één les voor de toekomst kan trekken, dan heb je eigenlijk weinig te verliezen, enkel te leren. En dat kan je enkel omarmen.

“If you don’t know how to control your emotional reactions and there’s a refractory period, and you let that emotional reaction linger for hours or days, it turns into a mood. So you say to someone, ‘What’s wrong with you?’ The person says, ‘I’m in a mood.’ Then you say, ‘Why are you in a mood?’ They say, ‘Well, this thing happened to me five days ago and I’m having one long emotional reaction.’ If you keep that refractory period going for weeks and months, you’ve developed a temperament. If you keep that same refractory period going on for years, it’s called a personality trait.” — 

Dr. Joe Dispenza

Onderstaande woorden van Dan Sullivan vatten het netjes samen.

“I’ve discovered that when something very emotional happens to me, it stays with me until I’ve converted it into lessons. Before I knew this was the case, I could become paralyzed by negative experiences for long periods of time.   Then I figured out that I have to first of all say, “What do I want this experience to mean to me?” And I have to tell myself, “It’s not the experience itself; it’s what I want it to mean.”   I have to take responsibility and then put a purpose to it. That’s how I get unlocked from the experience and move forward.”

Dan Sullivan

Learn & move on.