Van bijwonen tot vermijden

In onze carrière doorlopen we verschillende fasen, elk met unieke uitdagingen en doelstellingen. Een interessante manier om deze evolutie te bekijken is door de lens van onze houding ten opzichte van vergaderingen. Hieronder bespreken we de drie fasen van carrièreontwikkeling, gekenmerkt door onze relatie met vergaderingen.

Fase 1: “Ik wil in de vergadering zijn” In de eerste fase van onze carrière is onze primaire doelstelling om erbij te horen. Dit is de fase van enthousiasme en ontdekking. We streven ernaar om betrokken te zijn bij elke vergadering, omdat dit kansen biedt om te leren, te groeien en ons netwerk uit te bouwen. In deze fase zien we vergaderingen als een podium waar we onze ideeën kunnen delen en erkenning kunnen krijgen. Het is een tijd waarin we onze waarde bewijzen en onze stem vinden in de organisatie.

Fase 2: “Ik wil de vergadering leiden” Naarmate we ervaring opdoen en onze competenties ontwikkelen, verschuift onze focus. We willen niet alleen aanwezig zijn; we willen de leiding nemen. In deze fase zien we het leiden van vergaderingen als een teken van onze groei en impact binnen de organisatie. Het gaat hier niet alleen om het leiden van de discussie, maar ook om het beïnvloeden van besluitvorming en strategie. Leiderschap in vergaderingen weerspiegelt onze groeiende verantwoordelijkheid en ons vermogen om projecten en teams te sturen.

Fase 3: “Ik wil vergaderingen vermijden” De derde fase is waar de ervaren professionals zich bevinden. Na jaren van vergaderingen leiden en bijwonen, realiseren we ons dat niet elke vergadering even productief of noodzakelijk is. In deze fase streven we naar efficiëntie. We delegeren, kiezen zorgvuldig welke vergaderingen onze tijd waard zijn, en zoeken naar manieren om effectiever te communiceren buiten de traditionele vergaderstructuur. Deze fase weerspiegelt een diep begrip van de waarde van tijd en de efficiëntie van besluitvorming.

Conclusie Deze drie fasen van carrièreontwikkeling illustreren hoe onze houding en benadering van werk veranderen naarmate we groeien. Het gaat niet alleen om de vergaderingen zelf, maar om wat ze symboliseren in elke fase van onze carrière. Van het zoeken naar erkenning en betrokkenheid tot het nastreven van leiderschap en uiteindelijk het streven naar efficiëntie en effectiviteit, deze fasen markeren onze reis naar professionele volwassenheid en wijsheid.