Blootstelling

Kennis is de sleutel tot het stellen van doelen en bron van opportuniteiten. Je kunt niets nastreven waarvan je niet weet dat het bestaat.

Blootstelling is de eerste bron van doelen. Wat je nu nastreeft, is gebaseerd op waar je aan bent blootgesteld.

Wees nieuwsgierig en zoek nieuwe bronnen om je aan bloot te stellen.