Goed en slecht: de wankele balans

In zijn invloedrijke boek ‘Flourish’ stelt Martin Seligman, een pionier in de positieve psychologie, een cruciale kwestie aan de orde. We zijn vaak zo gefixeerd op wat er misgaat in ons leven, dat we het goede over het hoofd zien. Seligman benadrukt dat, hoewel het belangrijk is om slechte ervaringen te analyseren en er van te leren, we een disbalans hebben gecreëerd. We spenderen onevenredig veel tijd aan het overdenken van het negatieve.

Deze neiging tot negativiteit kan gezien worden als een overblijfsel van onze evolutionaire geschiedenis. Onze voorouders moesten constant op hun hoede zijn voor gevaren om te overleven. Dit ‘negativiteitsvoordeel’ hielp hen om te overleven, maar in de hedendaagse tijd kan het ons welzijn in de weg staan.

Het goede nieuws is dat we deze trend kunnen keren. Door bewust meer aandacht te schenken aan wat goed gaat in ons leven, kunnen we een positievere mindset ontwikkelen. Dit betekent niet dat we het negatieve negeren, maar eerder dat we een evenwichtiger perspectief nastreven. We kunnen leren om onze successen te vieren, hoe klein ze ook zijn, en dankbaar te zijn voor de positieve aspecten van ons leven.

Een dergelijke verschuiving in focus kan leiden tot een aanzienlijke verbetering in ons algemeen welzijn. Het helpt ons om stress te verminderen, relaties te versterken en een groter gevoel van tevredenheid in het leven te ervaren. Dus de volgende keer dat je merkt dat je vastzit in een spiraal van negatieve gedachten, vraag jezelf dan af: wat gaat er goed? Het kan je perspectief – en je leven – op een krachtige manier veranderen.

Be a creator, not a victim

“Be a Creator, Not a Victim” – deze zin nodigt ons uit om een actieve rol te spelen in ons eigen leven, vooral in het licht van een groeimindset. Het concept van ‘slachtofferschap’ houdt vaak in dat men zich machteloos of overgeleverd voelt aan omstandigheden. In tegenstelling hiermee staat de ‘schepper’, die verantwoordelijkheid neemt en actief vorm geeft aan zijn of haar eigen realiteit.

Een groeimindset is hierbij cruciaal. Het betekent geloven in de mogelijkheid van verandering en ontwikkeling. Met deze mindset erkennen we dat onze vaardigheden en omstandigheden niet vaststaan, maar evolueren door onze inspanningen en ervaringen.

In de zakelijke wereld betekent dit bijvoorbeeld het zien van uitdagingen als kansen om te leren en te groeien, in plaats van als onoverkomelijke hindernissen. Een ondernemer met een groeimindset zal falen zien als een essentiële stap in de richting van succes, niet als een definitief oordeel over hun capaciteiten.

Op persoonlijk vlak moedigt deze benadering ons aan om de regie over ons eigen leven te nemen. In plaats van de omstandigheden de schuld te geven, zoeken we naar manieren om te groeien en ons aan te passen. Dit betekent niet dat we de realiteit van moeilijke situaties negeren, maar dat we kiezen voor een proactieve houding in het omgaan met die situaties.

De overgang van slachtoffer naar schepper gaat niet alleen over het veranderen van wat we doen, maar vooral over hoe we denken. Het vereist zelfbewustzijn, moed en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen geluk en succes.

Door te kiezen voor creatie boven victimisatie, openen we de deur naar onbeperkte mogelijkheden voor groei en vervulling. Het is een krachtige houding die ons helpt om obstakels te overwinnen en onze dromen te realiseren.