Mensen voldoen aan de verwachting

Het principe “Je krijgt van mensen wat je verwacht” benadrukt hoe onze verwachtingen van anderen hun gedrag en prestaties kunnen beïnvloeden. Deze perceptie is vergelijkbaar met het kijken door een gekleurde lens: wat we verwachten te zien, beïnvloedt vaak wat we daadwerkelijk waarnemen.

Wanneer leiders of collega’s hoge verwachtingen hebben van hun teamleden, neigen ze ernaar meer vertrouwen en verantwoordelijkheid aan deze mensen te geven. Dit kan leiden tot betere prestaties, omdat medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Ze streven ernaar om aan deze verwachtingen te voldoen, vaak resulterend in hogere productiviteit en betrokkenheid.

Aan de andere kant, als leiders lage verwachtingen hebben, kan dit leiden tot een self-fulfilling prophecy waarbij medewerkers minder goed presteren. Dit komt omdat ze minder geneigd zijn om zich in te zetten als ze voelen dat er toch niet veel van hen verwacht wordt. Dit kan een negatieve invloed hebben op het moreel, de motivatie en uiteindelijk de prestaties.

Dit principe onderstreept het belang van positieve verwachtingen en het geloof in de capaciteiten van mensen. Het is een herinnering dat leiderschap en interpersoonlijke relaties niet alleen gaan over het managen van taken, maar ook over het inspireren en motiveren van mensen. Door hoge, maar realistische verwachtingen te stellen en vertrouwen te hebben in de capaciteiten van medewerkers, kunnen leiders een omgeving creëren waarin individuen en teams kunnen floreren.